Trwa ładowanie...
d8u7i0y

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki HYGIENIKA SA

...

Share
d8u7i0y

18.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki HYGIENIKA SA

Uchwała Nr 78/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki HYGIENIKA S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 2.634 (dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery) obligacje na okaziciela serii D spółki HYGIENIKA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d8u7i0y

Podziel się opinią

Share
d8u7i0y
d8u7i0y