Trwa ładowanie...
d42e408

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki NAVI GROUP

...

Share
d42e408

31.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki NAVI GROUP

Uchwała Nr 124/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki NAVI GROUP S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 1.850 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii H spółki NAVI GROUP S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408