Trwa ładowanie...
d3z1ieg

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLKAP

...
Share
d3z1ieg

04.03. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLKAP

Uchwała Nr 246/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 1.400 (jeden tysiąc czterysta) obligacji na okaziciela serii A spółki SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3z1ieg

Podziel się opinią

Share
d3z1ieg
d3z1ieg