Trwa ładowanie...
d1w3zv3
d1w3zv3

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji wyemitowanych przez GMINĘ BRZESKO

24.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 208/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na...
Share
d1w3zv3

24.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 208/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez GMINĘ BRZESKO

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 27 lutego 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 7.000 (siedem tysięcy) obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez GMINĘ BRZESKO, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0012200032"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BRZ1127". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d1w3zv3

Podziel się opinią

Share
d1w3zv3
d1w3zv3