Trwa ładowanie...
d4farph
d4farph

GPW: Wprowadzenie do obrotu PDA OPEN FINANCE SA

...
Share
d4farph

04.04. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu PDA OPEN FINANCE SA

Uchwała Nr 424/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPEN FINANCE S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 5 kwietnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPEN FINANCE S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLOPNFN00036"; 2) notować prawa do akcji spółki OPEN FINANCE S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OPENFIN-PDA" i oznaczeniem "OPFA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4farph

Podziel się opinią

Share
d4farph
d4farph