Trwa ładowanie...
d32t926

GPW: wprowadzenie do obrotu pda spółki ATON-HT SA

...

Share
d32t926

11.08. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie do obrotu pda spółki ATON-HT SA

Uchwała Nr 800/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATON-HT S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATON-HT S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 2) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATON-HT S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki ATON-HT S.A. w wyniku emisji tych akcji.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d32t926

Podziel się opinią

Share
d32t926
d32t926