Trwa ładowanie...
d14kflv

GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji KINO POLSKA TV SA

...
Share
d14kflv

11.04. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu praw do akcji KINO POLSKA TV SA

Uchwała Nr 453/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KINO POLSKA TV S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 12 kwietnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.000.000 (cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KINO POLSKA TV S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKNOPL00030"; 2) notować prawa do akcji spółki KINO POLSKA TV S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KINOPOL-PDA" i oznaczeniem "KPLA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d14kflv

Podziel się opinią

Share
d14kflv
d14kflv