Trwa ładowanie...
d1oqq7o

GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji PARTEX SA

...

Share
d1oqq7o

04.10. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu praw do akcji PARTEX SA

Uchwała Nr 971/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PARTEX S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PARTEX S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 8.736.240 (osiem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści) akcji serii A, b) 2.488.073 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcje serii B; 2) 2.488.073 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy) prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PARTEX S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki PARTEX S.A. w wyniku emisji akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom osz/

d1oqq7o

Podziel się opinią

Share
d1oqq7o
d1oqq7o