Trwa ładowanie...
d47ptyc

GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki INTAKUS SA

...
Share
d47ptyc

18.12. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki INTAKUS SA

Uchwała Nr 730/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki INTAKUS S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 22 grudnia 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki INTAKUS S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLINTKS00021"; 2) notować prawa do akcji spółki INTAKUS S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INTAKUS-PDA" i oznaczeniem "ITKA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d47ptyc

Podziel się opinią

Share
d47ptyc
d47ptyc