Trwa ładowanie...
d3u1s9q

GPW: wprowadzenie do obrotu praw poboru spółki ATON-HT SA

...

Share
d3u1s9q

10.06. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie do obrotu praw poboru spółki ATON-HT SA

Uchwała Nr 549/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATON-HT S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATON-HT S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d3u1s9q

Podziel się opinią

Share
d3u1s9q
d3u1s9q