Trwa ładowanie...
d1efj3u
d1efj3u

GPW: wprowadzenie do obrotu trzyletnich obligacji skarbowych

...
Share
d1efj3u

02.11. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu trzyletnich obligacji skarbowych

Uchwała Nr 1129/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst trzyletnich obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 3 listopada 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 2 listopada 2013 r., wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 40/2010 Ministra Finansów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie emisji trzyletnich obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0000106332", 2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TZ1113". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1efj3u

Podziel się opinią

Share
d1efj3u
d1efj3u