Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur

GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji PRIME CAR MANAGEMENT SA

...
Share
d20s7ur

28.05. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji PRIME CAR MANAGEMENT SA

Uchwała Nr 487/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: 1) 3.490.000 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 29 marca 2012 r., 2) 1.850.091 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) obligacji serii B o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 29 marca 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur