Trwa ładowanie...
d4fvbfp

GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki IMPOMED - CENTRUM SA

...

Share
d4fvbfp

19.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki IMPOMED - CENTRUM SA

Uchwała Nr 92/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki IMPOMED - CENTRUM S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 2.000 (dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii B spółki IMPOMED - CENTRUM S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 17 listopada 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4fvbfp

Podziel się opinią

Share
d4fvbfp
d4fvbfp