Trwa ładowanie...
d3irv0s

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji ATC CARGO SA

...
Share
d3irv0s

30.12. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie na NewConnect akcji ATC CARGO SA

Uchwała Nr 1453/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATC CARGO S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ATC CARGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B, b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii D; 2) 400.000 (czterysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATC CARGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki ATC CARGO S.A. w wyniku emisji akcji serii D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s