Trwa ładowanie...
d1fu9w8

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji oraz pda PLATINUM PROPERTIES GROUP SA

Uchwała Nr 445/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect...

Share
d1fu9w8

Uchwała Nr 445/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 zdanie 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B, c) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C; 2) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. w wyniku emisji akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.

amp/

d1fu9w8

Podziel się opinią

Share
d1fu9w8
d1fu9w8