Trwa ładowanie...
d2auwmw

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji oraz praw do akcji spółki KANCELARIA MEDIUS SA

...

Share
d2auwmw

06.06. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie na NewConnect akcji oraz praw do akcji spółki KANCELARIA MEDIUS SA

Uchwała Nr 526/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KANCELARIA MEDIUS S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 4.360.000 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 2) 4.360.000 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. w wyniku emisji akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2auwmw

Podziel się opinią

Share
d2auwmw
d2auwmw