Trwa ładowanie...
d1xg09l

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki GEOINVENT SA

...

Share
d1xg09l

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie na NewConnect akcji spółki GEOINVENT SA

Uchwała Nr 1493/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki GEOINVENT S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki GEOINVENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 2.617.647 (dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji serii G, 2) 3.944.853 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje serii H. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1xg09l

Podziel się opinią

Share
d1xg09l
d1xg09l