Trwa ładowanie...
d39dpe2

GPW: Wprowadzenie obligacji Gminy Brzesko

...
Share
d39dpe2

14.02. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie obligacji Gminy Brzesko

Uchwała Nr 179/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii E12 wyemitowanych przez GMINĘ BRZESKO § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 21 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 6.400 (sześć tysięcy czterysta) obligacji na okaziciela serii E12 wyemitowanych przez GMINĘ BRZESKO, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0012200024"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BRZ1126". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d39dpe2

Podziel się opinią

Share
d39dpe2
d39dpe2