Trwa ładowanie...
d24y2ly

GPW: Wykluczenie z obrotu akcji spółki CALL2ACTION

...

Share
d24y2ly

16.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Wykluczenie z obrotu akcji spółki CALL2ACTION

Uchwała Nr 955/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki CALL2ACTION S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

§ 1 W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki CALL2ACTION S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia wykluczyć z dniem 21 sierpnia 2013 r. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela tej spółki, oznaczone kodem "PLCLACT00015". § 2 Na podstawie § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółki CALL2ACTION S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, przekazane do alternatywnego systemu obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia 20 sierpnia 2013 r., tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d24y2ly

Podziel się opinią

Share
d24y2ly
d24y2ly