Trwa ładowanie...
d1ku4yj

GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki ZUE SA

...

Share
d1ku4yj

29.10. Warszawa (PAP) - Wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki ZUE SA

Uchwała Nr 1116/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ZUE S.A.

§ 1 Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 2 listopada 2010 r. dzień ostatniego notowania 6.000.000 (sześciu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ZUE S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLZUE0000023". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1ku4yj

Podziel się opinią

Share
d1ku4yj
d1ku4yj