Trwa ładowanie...
d3tbqpa

GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki IDM SA

Uchwała Nr 253/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do...
Share
d3tbqpa

Uchwała Nr 253/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki DOM MAKLERSKI IDM S.A.

§ 1 Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 8 czerwca 2009 r. dzień ostatniego notowania 109.088.428 (stu dziewięciu milionów osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu dwudziestu ośmiu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda spółki DOM MAKLERSKI IDM S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLIDMSA00085". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3tbqpa

Podziel się opinią

Share
d3tbqpa
d3tbqpa