Trwa ładowanie...
d3x84ik

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki MODECOM SA

...

Share
d3x84ik

09.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki MODECOM SA

Uchwała Nr 121/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MODECOM S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 132.850 (stu trzydziestu dwóch tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MODECOM S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMDCOM00017"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MODECOM" i oznaczeniem "MOD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3x84ik

Podziel się opinią

Share
d3x84ik
d3x84ik