Trwa ładowanie...
d2kkzf5

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki S4E SA

...

Share
d2kkzf5

02.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki S4E SA

Uchwała Nr 3/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki S4E S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 7 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 50.446 (pięćdziesięciu tysięcy czterystu czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki S4E S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 7 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLS4E0000015"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "S4E" i oznaczeniem "S4E". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2kkzf5

Podziel się opinią

Share
d2kkzf5
d2kkzf5