Trwa ładowanie...
diig3g6

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki SYNEKTIK SA

09.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1195/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia...

Share
diig3g6

09.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1195/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii BBB spółki SYNEKTIK S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 14 października 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 37.129 (trzydziestu siedmiu tysięcy stu dwudziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii BBB spółki SYNEKTIK S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 14 października 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSNKTK00019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SYNEKTIK" i oznaczeniem "SNT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

diig3g6

Podziel się opinią

Share
diig3g6
diig3g6