Trwa ładowanie...
d11hn5j

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji ART NEW MEDIA SA

...

Share
d11hn5j

09.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji ART NEW MEDIA SA

Uchwała Nr 177/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ART NEW MEDIA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 11 lutego 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.900.000 (dwóch milionów dziewięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ART NEW MEDIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 11 lutego 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLANMD000014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ARTNEWMED" i oznaczeniem "ANM". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d11hn5j

Podziel się opinią

Share
d11hn5j
d11hn5j