Trwa ładowanie...
d2o7fq1
d2o7fq1

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji GOLAB SA

...
Share
d2o7fq1

23.05. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji GOLAB SA

Uchwała Nr 648/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki GOLAB S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 24 maja 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki GOLAB S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGOLAB00019": a) 2.778.400 (dwóch milionów siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu) akcji serii F, b) 852.000 (ośmiuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji serii G; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GOLAB" i oznaczeniem "GOL". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2o7fq1

Podziel się opinią

Share
d2o7fq1
d2o7fq1