Trwa ładowanie...
d2itzw6
d2itzw6

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji TELESTO SA

...
Share
d2itzw6

21.07. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji TELESTO SA

Uchwała Nr 936/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki TELESTO S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki TELESTO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLTELST00017": a) 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji serii A, b) 90.000 (dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji serii B; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TELESTO" i oznaczeniem "TLO". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2itzw6

Podziel się opinią

Share
d2itzw6
d2itzw6