Trwa ładowanie...
d3zqh03

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA

...

Share
d3zqh03

21.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA

Uchwała Nr 81/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 22 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 6.500 (sześciu tysięcy pięciuset) obligacji na okaziciela serii M spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKGPF00110"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EKA1014". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3zqh03

Podziel się opinią

Share
d3zqh03
d3zqh03