Trwa ładowanie...
d2dbyiu

GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki E-STAR Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt

...

Share
d2dbyiu

18.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wznowienie obrotu akcjami spółki E-STAR Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt

Uchwała Nr74/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki E-STAR Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. z siedzibą w Budapeszcie

§ 1 W związku z upływem trzymiesięcznego okresu zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki E-STAR Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt., oraz w związku z istotną zmianą w tym okresie sytuacji gospodarczej tej spółki i rynkowej wyceny jej akcji na rynku macierzystym, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 132 ust. 7 Regulaminu Giełdy postanawia określić kurs odniesienia dla akcji spółki E-STAR Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt., oznaczonych kodem "HU0000089198", na sesję giełdową w dniu 21 stycznia 2013 r. na poziomie odpowiadającym równowartości kursu zamknięcia tych akcji z notowań na Budapest Stock Exchange w dniu 18 stycznia 2013 r., po jego przeliczeniu na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski i zaokrągleniu zgodnie z obowiązującym krokiem notowania. Kurs odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje do czasu określenia pierwszego kursu otwarcia tych akcji na sesji giełdowej w obrocie na Głównym Rynku GPW. § 2 Na podstawie § 5 ust. 2 i § 16 ust. 1
Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w § 1, które nie zostały zrealizowane do dnia 18 stycznia 2013 r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2dbyiu

Podziel się opinią

Share
d2dbyiu
d2dbyiu