Trwa ładowanie...
d4aqtsd

GPW: zawieszenie działalności członka giełdy DM AMERBROKERS SA

27.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1134/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zawieszenia działalności członka giełdy...

Share
d4aqtsd

27.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1134/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zawieszenia działalności członka giełdy spółki DOM MAKLERSKI AMERBROKERS S.A. w zakresie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi

§ 1 Na podstawie § 77 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy oraz § 19 ust. 3 pkt 1) i 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić działalność członka giełdy DOMU MAKLERSKIEGO AMERBROKERS S.A.: 1) na giełdzie - w zakresie obrotu papierami wartościowymi na rachunek własny i na rachunek klienta oraz w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi na rachunek własny, 2) w alternatywnym systemie obrotu - w zakresie obrotu papierami wartościowymi na rachunek własny i na rachunek klienta - począwszy od dnia 30 września 2013 r. do dnia wykluczenia tego członka giełdy z działania na giełdzie oraz w alternatywnym systemie obrotu. § 2 Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy oraz § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na instrumenty finansowe, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu przez członka giełdy DOM MAKLERSKI AMERBROKERS S.A., które nie
zostały zrealizowane do dnia 27 września 2013 r. (włącznie), tracą ważność w tym dniu - po zakończeniu sesji giełdowej oraz odpowiednio po zakończeniu dnia obrotu w alternatywnym systemie obrotu; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, nie będą przyjmowane zlecenia maklerskie na instrumenty finansowe, o których mowa w § 1, składane przez członka giełdy DOM MAKLERSKI AMERBROKERS S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4aqtsd

Podziel się opinią

Share
d4aqtsd
d4aqtsd