Trwa ładowanie...
d2g3g55

GPW: zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki INWEST CONNECT S.A.

Uchwała Nr 444/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 22 września 2009 r.
w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki
INWEST...

Share
d2g3g55

Uchwała Nr 444/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki INWEST CONNECT S.A.

§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku spółki INWEST CONNECT S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką INWEST CONSULTING S.A., Zarząd Giełdy na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót akcjami spółki INWEST CONNECT S.A. począwszy od dnia 24 września 2009 r. do dnia wykluczenia akcji tej spółki z obrotu w alternatywnym systemie. § 2 Na podstawie przepisów NR 0103 ust. 3 oraz NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 23 września 2009 r. (włącznie), tracą ważność, 2) zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w § 1, począwszy od dnia 24 września 2009 r. nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2g3g55

Podziel się opinią

Share
d2g3g55
d2g3g55