Trwa ładowanie...
d2ncof8

GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki MEW SA

...

Share
d2ncof8

19.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie obrotu obligacjami spółki MEW SA

Uchwała Nr 959/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zawieszenia na Catalyst obrotu obligacjami spółki MEW S.A. w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za drugi kwartał 2013 r. § 1 1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za drugi kwartał 2013 r., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót obligacjami na okaziciela serii B spółki MEW S.A., oznaczonymi kodem "PLMEWSA00035", w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. 2. Zawieszenie obrotu obligacjami spółki MEW S.A., o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w okresie od dnia 19 sierpnia 2013 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za drugi kwartał 2013 r. 3. W okresie zawieszenia obrotu, o
którym mowa w ust. 2, zlecenia maklerskie na obligacje spółki MEW S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8