Trwa ładowanie...
d2lkj9k
espi

GRAAL - Decyzja Emitenta o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w postaci powództwa ...

GRAAL - Decyzja Emitenta o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w postaci powództwa o ochronę dóbr osobistych i nakazanie zaniechania dalszych naruszeń oraz o skierowaniu do organów ścigania stosownego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 212 kodeksu karnego przez władze i członków Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". (47/2011)

Share
d2lkj9k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Emitenta o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w postaci powództwa o ochronę dóbr osobistych i nakazanie zaniechania dalszych naruszeń oraz o skierowaniu do organów ścigania stosownego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 212 kodeksu karnego przez władze i członków Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GRAAL SA oświadcza, iż podejmowane przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" działania nazywane "akcją informacyjną" oraz rozgłaszane przy tej okazji przez Związek jak i jego członków informacje na temat warunków zatrudnienia w Spółce naruszają dobra osobiste Emitenta. Zarząd Emitenta stanowczo zaprzecza jakoby opisywane przez NSZZ "Solidarność" zdarzenia i sytuacje miały kiedykolwiek miejsce. Stawiane Emitentowi zarzuty nie są oparte na prawdzie. Wobec powyższego oraz faktu, iż pomimo skierowania wezwania do zaprzestania naruszeń, NSZZ Solidarność kontynuuje swoje bezprawne działania, Zarząd Emitenta podjął decyzję o skierowaniu w najbliższych dniach sprawy na drogę postępowania sądowego w postaci powództwa o ochronę dóbr osobistych i nakazanie zaniechania dalszych naruszeń. Jednocześnie Zarząd Emitenta skieruje do organów ścigania stosowne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 212 kodeksu karnego przez władze i członków Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność". Zarząd
Emitenta oświadcza, iż z całą stanowczością i determinacją będzie sprzeciwiać się wszelkim bezprawnym działaniom, które mogą godzić w dobra osobiste Emitenta i naruszać jego renomę. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lkj9k

| | | GRAAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAAL | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 84-200 | | Wejherowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zachodnia 22 | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 672 05 80 | | 058 677 28 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@graal.pl | | www.graal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | NIP 588-20-01-859 | | Regon190056438 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Robert Wijata Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lkj9k

Podziel się opinią

Share
d2lkj9k
d2lkj9k