Trwa ładowanie...
d1jdpor
espi

GRAJEWO - Akcjonariusze Spółki (78/2012)

GRAJEWO - Akcjonariusze Spółki (78/2012)
Share
d1jdpor
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Akcjonariusze Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, odbytym w dniu 07.11.2012. 1. Pfleiderer Service GmbH, Ingolstaedter Str. 51, D-92318 Neumarkt, Niemcy: - Ilość głosów ? 32.308.176 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym NWZA ? 92,29% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 65,11% 2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa: - Ilość głosów ? 2.700.000 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym NWZA ? 7,71% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 5,44% Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Company Shareholders Current Report No. 78/12 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. hereby releases the list of Company shareholders holding 5% or more of the total vote at the Company’s Extraordinary General Shareholders Meeting of November 7th, 2012. 1. Pfleiderer Service GmbH, Ingolstaedter Str. 51, D-92318 Neumarkt, Germany: - Number of votes held – 32,308,176 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of November 7th, 2012 – 92.29% - Percentage share of the total vote – 65.11% 2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warsaw, Poland: - Number of votes held – 2,700,000 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of November 7th, 2012 – 7.71% - Percentage share of the total vote – 5.44% November 7th ,2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWO Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203 Grajewo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiórowa 1
(ulica) (numer)
086 272 96 00 086 272 39 83
(telefon) (fax)
grajewo@pfleiderer.pl www.pfleiderer.pl
(e-mail) (www)
719-10-00-479 450093817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-07 RADOSŁAW WIERZBICKI CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jdpor

Podziel się opinią

Share
d1jdpor
d1jdpor