Trwa ładowanie...
d22ojhe
espi

GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (36/2011)

GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (36/2011)
Share
d22ojhe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Emisja obligacji krótkoterminowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 15.06.2011 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A.. Warunki emisji obligacji : - wartość emisji - 52.000.000 PLN - ilość i wartość obligacji ? 5.200 sztuk o wartości 10.000 PLN każda - data wykupu ? 15.09.2011 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.882,31 PLN

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Issue of Short-Term Bonds Current Report No. 36/11 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. reports that in order to optimise the management of financial liquidity within the Pfleiderer Grajewo Group on June 15th 2011 Pfleiderer Grajewo S.A. issued short-term bonds. The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed with PEKAO S.A. Bank on 22.07.2003. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value. The bonds were purchased by Pfleiderer Prospan S.A. subsidiary of Pfleiderer Grajewo SA . Conditions of the issue: - issue par value – PLN 52,000,000 - number and value of bonds – 5.200 bonds with a nominal value of PLN 10,000 per bond - redemption date: September 15th 2011 - unit nominal price of the bond - PLN 9,882.31 June 15th 2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWO Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203 Grajewo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiórowa 1
(ulica) (numer)
086 272 96 00 086 272 39 83
(telefon) (fax)
grajewo@pfleiderer.pl www.pfleiderer.pl
(e-mail) (www)
719-10-00-479 450093817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Rafał Karcz Członek Zarządu
2011-06-15 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe