Trwa ładowanie...
dxiwcg3
espi

GRAJEWO - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (77/2012)

GRAJEWO - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (77/2012)
Share
dxiwcg3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka") informuje, że z dniem 07.11.2012 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Gerd Hammerschmidt. Pan Gerd Hammerschmidt (urodzony w 12.06.1953 r.) posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Pan Gerd Hammerschmidt pracował na kierowniczych stanowiskach w działach HR w firmach ABB, Philipp Holzmann AG oraz Plastal Group AB. W Plastal Group AB sprawował również funkcję Członka Zarządu. Od czerwca 2009 r. Pan Gerd Hammerschmidt pracuje dla grupy Pfleiderer AG, w której jest Dyrektorem HR. Pan Gerd Hammerschmidt nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Appointment of member of Company’s Supervisory Board RB 77/12 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo (hereinafter the „Company” informs on appointing on 07.11.2012 Mr Gerd Hammerschmidt to the Company’s Supervisory Board. Mr Gerd Hammerschmidt (born in 12.06.1953) has a degree in economics. Mr Gerd Hammerschmidt in his professional career worked on the management positions in ABB, Philipp Holzmann AG and Plastal Group AB. In Plastal Group AB he was at last Member of the Management Board. Since June 2009 Mr Gerd Hammerschmidt has been working for Pfleiderer AG Group, where he is Head of HR. Mr Gerd Hammerschmidt is not engaged in any activities competitive to the business of the Company. He is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or any other legal entity which would conduct activities competitive to the Issuer’s business. Mr Gerd Hammerschmidt has not been entered in the
Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). 07.11.2012 | |

dxiwcg3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWO Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203 Grajewo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiórowa 1
(ulica) (numer)
086 272 96 00 086 272 39 83
(telefon) (fax)
grajewo@pfleiderer.pl www.pfleiderer.pl
(e-mail) (www)
719-10-00-479 450093817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-07 RADOSŁAW WIERZBICKI CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxiwcg3

Podziel się opinią

Share
dxiwcg3
dxiwcg3