Trwa ładowanie...
d4h3fxv

GRANIT-COLOR - Wypłata odsetek za VII okres odsetkowy (3/2015) - EBI

GRANIT-COLOR - Wypłata odsetek za VII okres odsetkowy (3/2015)

Share
d4h3fxv
CATALYST
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wypłata odsetek za VII okres odsetkowy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Tytuł: Wypłata odsetek za VII okres odsetkowy Treść: Zarząd GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu 8.05.2015 r. dokonał terminowej wypłaty odsetek za VII okres odsetkowy od 8 244 (słownie: osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) obligacji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PL GRNCL00013, o wartości nominalnej 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) każda. Podstawa Prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych". Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Sławomir Pietrzyk - Członek Zarządu
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Pietrzyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4h3fxv

Podziel się opinią

Share
d4h3fxv
d4h3fxv