Trwa ładowanie...
dupy9wg
espi

GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. - Zawarcie umów przedwstępnych dot. zamiany obligacji na akcje (76/2012)

GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. - Zawarcie umów przedwstępnych dot. zamiany obligacji na akcje (76/2012)
Share
dupy9wg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów przedwstępnych dot. zamiany obligacji na akcje | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym przez Zarząd Green Eco Technology S.A. zawiadomienia od Veyron sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie postanowień zawartej przez Green Eco Technology S.A. oraz Veyron sp. z o.o. umowy z dnia 17 lipca 2012 roku na obsługę restrukturyzacji zadłużenia Green Eco Technology S.A., Spółka na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe - informuje, iż w dniu wczorajszym Veyron sp. z o.o. zawarła umowy przedwstępne, na podstawie których w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku (po zawarciu umów przyrzeczonych) na rzecz Veyron sp. z o.o. przeniesione zostaną łącznie 383 (trzysta osiemdziesiąt trzy) obligacje na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 383.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz wszelkie roszczenia wobec Green Eco Technology S.A. wynikające z niedokonania wykupu tychże obligacji w terminie, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczenia
o zapłatę odsetek. W zamian za nabycie obligacji i wszelkich związanych z nimi roszczeń Veyron sp. z o.o. zobowiązała się zapłacić cenę w wysokości 444.320,00 zł (czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), przy czym cena ta zostanie zapłacona poprzez wydanie 111.080 (sto jedenaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji Green Eco Technology S.A. Opisana powyżej umowa przedwstępna została zawarta przez Veyron sp. z o.o. w wykonaniu umowy dotyczącej obsługi restrukturyzacji zadłużenia Green Eco Technology S.A., o której Spółka informowała w dniu 17.07.2012 (Raport ESPI nr 60/2012). Jednocześnie Zarząd Green Eco Technology S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od Veyron sp. z o.o. informację, zgodnie z którą termin zawarcia umów przyrzeczonych, o których mowa w raportach ESPI nr 62/2012, nr 63/2012, nr 64/2012 i nr 65/2012, został wolą stron właściwych umów przedwstępnych przesunięty na dzień 31 grudnia 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GREEN ECO TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899-24-35-856 932963607
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dupy9wg

Podziel się opinią

Share
dupy9wg
dupy9wg