Trwa ładowanie...
d1pihwh
espi

GROCLIN - Kandydatura Pana Piotra Halczaka do składu Rady Nadzorczej. (28/2014)

GROCLIN - Kandydatura Pana Piotra Halczaka do składu Rady Nadzorczej. (28/2014)
Share
d1pihwh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Kandydatura Pana Piotra Halczaka do składu Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTER GROCLIN AUTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku ("Spółka"), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, informuje, że swoją kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej Spółki zgłosił Pan Piotr Halczak. Informacje dotyczące Pana Piotra Halczaka: WYKSZTAŁCENIE: 2008-2009 Uniwersytet (dawniej Akademia) Ekonomiczny w Poznaniu, Studia Podyplomowe - ?Analiza ekonomiczna i controlling?, dyplom z oceną 5,0 2003-2004 WSH we Wrocławiu we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie, Studia Podyplomowe ?Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce?, dyplom z oceną 5,0 1997-1999 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, dyplom magistra prawa z oceną 5,0 (kierunek: prawo) 1992-1997 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, dyplom magistra zarządzania z ocena 5,0 (kierunek:
zarządzanie jednostkami gospodarczymi) DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: VII 1997 - XII 2002 Urząd Miejski w Lubinie, Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli I 2003 ? X 2009 Urząd Miejski w Lubinie, Wydział Audytu, Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli XI 2009 ? obecnie Urząd Miejski w Lubinie, Referat Audytu i Kontroli Posiadam prawie 17 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowiskach pracy związanych z działalnością kontrolną, audytem i nadzorem właścicielskim, które nabyłem pracując w Wydziale Organizacji Kadr i Kontroli, Wydziale Audytu, Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli oraz Referacie Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubinie w okresie od 01.08.1997 r. do chwili obecnej. Podczas dotychczasowej pracy do moich obowiązków należały m.in. kwestie: związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi z ramienia właściciela; opracowywaniem i opiniowaniem aktów prawnych dotyczących kontroli, założeń organizacyjno-prawnych dla powstałych podmiotów realizujących zadania Gminy a działających na
zasadach prawa handlowego. W mojej gestii leżało również przeprowadzanie audytu i kontroli zarówno wewnątrz Urzędu, jak i w Spółkach powiązanych z Miastem. Ponadto sporządzałem analizy ekonomiczne, organizacyjne i finansowe spółek prawa handlowego w których Miasto Lubin ma akcje i udziały oraz sporządzałem sprawozdawczość dotyczącą prowadzonego nadzoru właścicielskiego. DOŚWIADCZENIE ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI NADZORU I ZNAJOMOŚCIĄ ZASAD FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH: Posiadam doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach nadzoru, które nabyłem: - będąc Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w PKS w Nowym Sączu S.A. - będąc Sekretarzem Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Przemkowie - będąc Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Zakładach Chemicznych JELCHEM S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze - będąc Sekretarzem Rady Nadzorczej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim - będąc Sekretarzem Rady Nadzorczej w
Przedsiębiorstwie Wodociągowo ? Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Chocianowie - będąc Członkiem Rady Nadzorczej Zampol Sp. z o.o. w Polkowicach - pracując w Wydziale Audytu, Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubinie. Znam zasady funkcjonowania spółek handlowych, które nabyłem: ? będąc członkiem Rad Nadzorczych w: - PKS w Nowym Sączu S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, - Zakładach Chemicznych ?JELCHEM? S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, - Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, - Przedsiębiorstwie Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Przemkowie, - Przedsiębiorstwie Wodociągowo ? Kanalizacyjnym sp. z o.o. w Chocianowie, ? uczestnicząc w szkoleniach dla członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz innych z zakresu nadzoru właścicielskiego i ładu korporacyjnego, ? uczestnicząc w kursie dla członków Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek, ? pracując w Wydziale Audytu,
Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubinie, gdzie do moich obowiązków należało m.in. przeprowadzanie audytu i kontroli w spółkach komunalnych, sporządzanie analiz prawnych i ekonomiczno ? finansowych w spółkach komunalnych itp., ? będąc członkiem w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniu Ekspertów i Specjalistów ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska (gdzie m.in. pogłębiłem swoją wiedzę z zakresu spółek prawa handlowego). DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: Języki: niemiecki - na poziomie podstawowym, angielski - na poziomie podstawowym. Uprawnienia: dyplom Ministra Skarbu Państwa (egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa), audytor wewnętrzny w administracji publicznej (zaświadczenie Ministra Finansów nr 955/2004), audytor wewnętrzny II stopnia PIKW w Warszawie (certyfikat nr 1117). Kursy i szkolenia: kurs dla kandydatów do rad nadzorczych i zarządów spółek, 3 kursy z zakresu Unii Europejskiej, szkolenia dla członków rad
nadzorczych spółek Skarbu Państwa, szkolenia z zakresu nadzoru właścicielskiego, audytu, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, rachunkowości i finansów. Członkostwo: Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego. Komputer: MS Office (Excel, Word), LEX - biegle ZAINTERESOWANIA: historia, sport | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER GROCLIN AUTO SA
(pełna nazwa emitenta)
GROCLIN Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-200 Wolsztyn, Karpicko
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Jeziorna 3
(ulica) (numer)
061 44 36 100 061 44 36 366
(telefon) (fax)
groclin@groclin.com.pl www.groclin.com.pl
(e-mail) (www)
923-002-60-02 970679408
(NIP) (REGON)
d1pihwh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
2014-05-26 Michał Bartkowiak Wiceprezes Zarządu Michał Bartkowiak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pihwh

Podziel się opinią

Share
d1pihwh
d1pihwh