Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
espi

GROCLIN - Kandydatura Pani Marii Drzymały do składu Rady Nadzorczej. (27/2014)

GROCLIN - Kandydatura Pani Marii Drzymały do składu Rady Nadzorczej. (27/2014)
Share
d3g8goh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Kandydatura Pani Marii Drzymały do składu Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTER GROCLIN AUTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku ("Spółka/Emitent"), w związku ze zgłoszonym projektem uchwały nr 42 w raporcie bieżącym nr 14/2014 w dniu 30 kwietnia 2014 r., działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, przedstawia kandydaturę Pani Marii Drzymała na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pani Marii Drzymały w dziedzinie zarządzania, a także wiedza w branży, w której działa INTER GROCLIN AUTO S.A. W rezultacie Pani Maria Drzymała swoją wiedzę i doświadczenie będzie mogła wykorzystać dla dobra akcjonariuszy spółki INTER GROCLIN AUTO S.A. Informacje dotyczące Pani Marii Drzymała: wykształcenie średnie ekonomiczne - 1974 ? Pomaturalne Studium Ekonomiczne w
Poznaniu. W latach 1974-1976 ? Fabryka Narzędzi Chirurgicznych w Nowym Tomyślu na stanowisku Referent ds. rachunkowości. W roku 1977 ? Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Wolsztynie na stanowisku Referent ds. ekonomicznych. W latach 1978-1983 ? działalność gospodarcza na własny rachunek - Wytwarzanie Elementów Wyposażenia Wnętrz Samochodowych. Lipiec 1985 - grudzień 1999 ? Inter Groclin Auto S.A na stanowisku Specjalista ds. handlu i kooperacji. Styczeń 2000 do grudzień 2013 ? Dyrektor Hotelu Groclin w Grodzisku. Styczeń 2014 do chwili obecnej ? zastępca Dyrektora Hotelu Groclin. W latach 2000-2008 dodatkowo ? Specjalista ds. Marketingu i Reklamy w Spółce z o.o. Inter Groclin Trading. Jak wynika z oświadczenia Pani Marii Drzymały nie wykonuje ona działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej lub członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani
Maria Drzymała nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER GROCLIN AUTO SA
(pełna nazwa emitenta)
GROCLIN Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-200 Wolsztyn, Karpicko
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Jeziorna 3
(ulica) (numer)
061 44 36 100 061 44 36 366
(telefon) (fax)
groclin@groclin.com.pl www.groclin.com.pl
(e-mail) (www)
923-002-60-02 970679408
(NIP) (REGON)
d3g8goh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
2014-05-26 Michał Bartkowiak Wiceprezes Zarządu Michał Bartkowiak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh