Trwa ładowanie...
d2ymwt9
d2ymwt9
espi

GROCLIN - Zawarcie znaczącej umowy (51/2013)

GROCLIN - Zawarcie znaczącej umowy (51/2013)
Share
d2ymwt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Inter Groclin Auto S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 25 września 2013 r. podpisał listy nominacyjne na dostawy tapicerki samochodowej dla marki Nissan, do produkowanych w Sankt Petersburgu modeli Nissan Altima, Nissan X-Trail oraz Nissan Qashqai, o łącznej szacunkowej wartości ok. 104 mln EUR z Faurecia Si?ges d?Automobile. Rozpoczęcie dostaw uzgodniono na IV kwartał 2013 r. a realizacja zamówień planowana jest do końca 2020 roku. Umowa ma charakter stosowanego w branży motoryzacyjnej listu nominacyjnego. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro. W Umowie nie zastrzeżono warunków ani terminów. Realizacja umowy nastąpi bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez Emitenta. Kryterium uznania Umowy za znaczącą ? łączna wartość świadczeń wynikających z umowy,
określona dla okresu jej obowiązywania przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Pozyskanie zamówienia otwartego jest efektem działań Emitenta zmierzających do dywersyfikacji portfela zamówień w branży automotive i ekspansji na rynek rosyjski. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER GROCLIN AUTO SA
(pełna nazwa emitenta)
GROCLIN Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-200 Wolsztyn, Karpicko
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Jeziorna 3
(ulica) (numer)
061 44 36 100 061 44 36 366
(telefon) (fax)
groclin@groclin.com.pl www.groclin.com.pl
(e-mail) (www)
923-002-60-02 970679408
(NIP) (REGON)
d2ymwt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Zbigniew Drzymała Prezes Zarządu Zbigniew Drzymała
2013-09-26 André Gerstner Wiceprezes Zarządu André Gerstner

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ymwt9

Podziel się opinią

Share
d2ymwt9
d2ymwt9