Trwa ładowanie...
d1bvw8r

GRODNO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej od ...

GRODNO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej od Quercus TFI S.A. (3/2015)

Share
d1bvw8r

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRODNO S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej od Quercus TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych ? QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ("Fundusze") zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku NewConnect w dniu 27 kutego 2015 r. Przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 1.198.206 akcji Spółki, co stanowiło 8,45% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1.198.206 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 27 lutego 2015 r. Fundusze łącznie posiadały 1.239.226 akcji Spółki, co stanowiło 9,74% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1.239.226 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | QuercusTFI-zawiadomienieoprzekroczeniu5%_2 03 2015.pdf | Zawiadomienie o przekroczeniu 5% QUERCUS TFI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bvw8r

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | GRODNO S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 05-126 | | Michałów-Grabina | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Kwiatowa | | 14 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 772 45 15 | | 22 772 46 26 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | letters@grodno.pl | | www.grodno.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 536-10-97-644 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Andrzej Jurczak Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Andrzej Jurczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bvw8r

Podziel się opinią

Share
d1bvw8r
d1bvw8r