Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4

Grupa Agory w IV kw.'10 miała 18,0 mln zł zysku netto, poniżej konsensusu (opis)

25.02. Warszawa (PAP) - Grupa Agory miała w czwartym kwartale 2010 roku 18,0 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 14,9 mln zł zysku netto...
Share
d27uut4

25.02. Warszawa (PAP) - Grupa Agory miała w czwartym kwartale 2010 roku 18,0 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 14,9 mln zł zysku netto w IV kw. 2009 r. Średnia prognoz rynkowych mówiła o 19,5 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny grupy Agory w IV kw. 2010 roku wyniósł 30,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 19,5 mln zł zysku. Wynik jest powyżej oczekiwań analityków, bo konsensus zakładał 26,0 mln zł zysku EBIT.

EBITDA w IV kw. 2010 roku wyniosła 52,8 mln zł wobec 39,5 mln zł i wobec oczekiwanych przez analityków 49,5 mln zł.

d27uut4

Skonsolidowane przychody Agory w IV kw. 2010 roku wyniosły 340,8 mln zł wobec 291,1 mln zł w IV kw. 2009 roku i były wyższe od średniej prognoz rynkowych, zakładającej 332 mln zł.

Narastająco po czterech kwartałach 2010 roku zysk netto grupy wyniósł 71,9 mln zł wobec 38,3 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 84,9 mln zł wobec 52,9 mln zł, a przychody wzrosły o 0,6 proc. do 1,116 mld zł z 1,11 mld zł.

EBITDA w całym 2010 roku wyniosła 167,2 mln zł wobec 133,7 mln zł.

EBITDA operacyjna wzrosła o 23,4 proc. do 177,6 mln zł w całym 2010 roku, a marża EBITDA operacyjna wzrosła o 2,9 pkt proc. do 15,9 proc.

d27uut4

"Pozytywnie na poziom przychodów Grupy wpłynęły przychody ze sprzedaży biletów do kin w wysokości 33,2 mln zł w IV kw. 2010 r. (40,1 mln zł w okresie wrzesień - grudzień 2010 r.). Pozostała sprzedaż Grupy wzrosła o 17,8 proc. do 152 mln zł głównie dzięki wpływom ze sprzedaży barowej w kinach w okresie wrzesień-grudzień 2010 r., które wyniosły 12,1 mln zł, oraz dzięki wzrostowi przychodów Projektów Specjalnych w IV kw. 2010 r" - podała Agora.

Sprzedaż reklam w 2010 r. spadła o 2,5 proc. do 715,7 mln zł, a sprzedaż wydawnictw spadła o 15,4 proc. do 208,9 mln zł.

Koszty operacyjne netto Grupy spadły w 2010 roku o 2,4 proc. do 1.031,8 mln zł, w tym 55,4 mln zł kosztów grupy Helios poniesionych w okresie wrzesień-grudzień 2010 r.

"Do spadku kosztów Grupy Agora przyczyniły się głównie oszczędności w wydatkach na reprezentację i reklamę (spadek o 12,8 proc.) i w kosztach zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów (spadek o 8,8 proc.), przede wszystkim w wyniku niższych kosztów zużycia papieru. W samym IV kw. 2010 r. koszty operacyjne netto Grupy Agora wzrosły o 14,3 proc. do 310,4 mln zł, głównie ze względu na 44 mln zł kosztów operacyjnych poniesionych w tym okresie przez grupę Helios" - podano.

d27uut4

Marża EBITDA operacyjna segmentu Prasa Codzienna (Gazeta Wyborcza, Metro, Projekty Specjalne, pion Druku Agory SA i Agora Poligrafia Sp. z o.o.) wzrosła o 3 pkt proc. do 27,7 proc. w 2010 roku.

Sprzedaż reklam w "Gazecie Wyborczej" spadła w 2010 roku o 10,8 proc. do 305,9 mln zł, a sprzedaż egzemplarzy spadła o 2,9 proc. do 146,1 mln zł. Gazeta sprzedawała średnio 335 tys. egz., a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach pozostał na poziomie sprzed roku i wyniósł 38 proc.

Wpływy Metra z reklam spadły w ubiegłym roku o 2,5 proc. do 31,4 mln zł, a wpływy z ogłoszeń wymiarowych obniżyły się o 7,3 proc. przy spadku wydatków na reklamę w dziennikach o 10,5 proc. Udział Metra w wydatkach na reklamę w dziennikach pozostał na poziomie zeszłorocznym i wyniósł ok. 4 proc.

Przychody segmentu Internet w 2010 r. wzrosły o 19,9 proc. do 101,8 mln zł, a w samym IV kw. 2010 r. wzrosły one o 18,6 proc. do 31,3 mln zł. Segment ten zanotował pozytywny wynik EBIT w wysokości 4,7 mln zł i pozytywny wynik EBITDA operacyjna w wysokości 11,9 mln zł dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów z reklam internetowych, które zwiększyły się o 34,4 proc. Zasięg serwisów grupy Gazeta.pl w listopadzie 2010 r. wyniósł 64,4 proc.

d27uut4

Grupa AMS poprawiła w 2010 roku wynik EBITDA operacyjna o 100,7 proc. i zwiększyła marżę EBITDA operacyjna o 8,5 pkt proc. Przychody grupy AMS spadły o 2,3 proc. do 164,1 mln zł, a w samym IV kw. 2010 r. wzrosły o 5,5 proc. do 48,3 mln zł. Udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną w 2010 r. wyniósł 26,5 proc.

Czasopisma poprawiły w zeszłym roku marżę EBITDA operacyjna o 0,4 pkt proc. do 20 proc. Przychody segmentu spadły o 9,4 proc. do 83,6 mln zł.

Segment Radio osiągnął pozytywny wynik EBIT w wysokości 3,7 mln zł, poprawił wynik EBITDA operacyjna o 46,8 proc. do 6,9 mln zł i zwiększył marżę EBITDA operacyjna o 2,6 pkt proc. do 8,9 proc. Przychody segmentu wzrosły o 3,3 proc. do 77,6 mln zł, a w samym IV kw. 2010 r. zwiększyły się o 19,6 proc. do 25 mln zł.

Przychody grupy Helios w okresie wrzesień-grudzień 2010 r. wyniosły 56 mln zł, w tym 46,1 mln zł osiągniętych w IV kw. 2010 r. Zysk operacyjny EBIT grupy Helios w IV kw. 2010 r. wyniósł 2,1 mln zł.

d27uut4

Agora podała, że niższy poziom przychodów grupy Helios w IV kw. 2010 r. wynika głównie z niższej o 8,9 proc. frekwencji w kinach sieci Helios, gdzie sprzedaż biletów wynisła 2,2 mln sztuk (spadek frekwencji na rynku w tym samym okresie wyniósł 5,1 proc. do 9,9 mln biletów).

Liczba biletów sprzedanych do kin grupy Helios w 2010 r. wyniosła 7,7 mln sztuk i była niższa niż rok wcześniej o 3 proc. przy spadku sprzedaży biletów na cały rynku kinowym w Polsce o 4,4 proc. do 37,5 mln sztuk.

Na koniec grudnia 2010 roku Grupa posiadała środki pieniężne w wysokości 337,2 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 182,4 mln zł oraz 154,8 mln zł zainwestowane w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe.

Na koniec grudnia 2010 r. zadłużenie kredytowe Grupy wyniosło 255,2 mln zł.

d27uut4

W 2010 roku Agora spłaciła cztery kwartalne raty wykorzystanej w latach ubiegłych linii kredytowej. Od 31 sierpnia 2010 r. wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek obejmuje także zadłużenie kredytowe grupy Helios, które koniec grudnia 2010 roku wyniosło 98,4 mln zł.

Zatrudnienie etatowe w Grupie Agora na koniec 2010 r. wyniosło 3.470 etatów, w tym 321 etatów grupy Helios. Gdyby wyeliminować wpływ konsolidacji grupy Helios, zatrudnienie etatowe w Grupie Agora na koniec 2010 r. wyniosłoby 3.149 etatów i byłoby o 6 etatów wyższe niż na koniec 2009 r.(PAP)

bas/ asa/

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4