Trwa ładowanie...
d20i1wn
espi

GRUPA DUON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez RIT Capital Partners PLC (3/2015)

GRUPA DUON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez RIT Capital Partners PLC (3/2015)

Share
d20i1wn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA DUON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji przez RIT Capital Partners PLC | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa DUON S.A. (dalej ?Spółka") informuje, że w dniu 13 stycznia 2015 r. otrzymał od spółki RIT Capital Partners PLC zawiadomienie o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ust. 1, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamiamy, iż w wyniku zawarcia w dniu 12.01.2015 transakcji sprzedaży akcji spółki Grupa DUON S.A., zmniejszył się udział spółki RIT Capital Partners PLC z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Grupa DUON S.A. Przed zmianą tego udziału, tj. zawarciem transakcji sprzedaży akcji RIT Capital Partners PLC posiadała 18.380.195 akcji spółki Grupa DUON S.A., co stanowiło 17,76% udziału w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 18.380.195 głosów, co stanowiło 17,76% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Grupa DUON S.A. Po
zawarciu transakcji sprzedaży akcji, spółka RIT Capital Partners PLC posiada 10.894.797 akcji, co stanowi 10,52% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 10.894.797 głosów, co stanowi 10,52% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Grupa DUON S.A. RIT Capital Partners PLC nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki ani nie jest stroną porozumień dotyczących przekazywania uprawnień do wykonywania głosów, o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20i1wn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Serdeczna | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 66 41 850 | | 061 66 41 851 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duon@duon.pl | | www.duon.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2015-01-14 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20i1wn

Podziel się opinią

Share
d20i1wn
d20i1wn