Trwa ładowanie...
d15i4wd

GRUPA JAGUAR - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D i E (9/2015) - EBI

GRUPA JAGUAR - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D i E (9/2015)

Share
d15i4wd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D i E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej obligacji zwykłych na okaziciela serii D i E dokonaniem ich przydziału Grupa Jaguar S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje wymagane §4 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Obligacje Serii D 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 marca 2015 r., Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 marca 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 marca 2015 roku. 2. Data przydziału obligacji: Przydział obligacji na okaziciela serii D został dokonany w dniu 31 marca 2015 r. 3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: do 2.500 szt. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Warunki oferty nie przewidywały podziału na transze. Redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.030 szt. 6. Cena, po jakiej instrumenty
finansowe były obejmowane: 1000,00 zł każda. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 17 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 17 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: W związki z ofertą obligacji serii D emitent nie zawarł żadnych umów o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 71.640,00 zł. w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 61.800,00 zł b) wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 9840,00 zł d) promocji oferty 0,00 zł. W księgach rachunkowych Emitenta koszty te zaklasyfikowano do kosztów finansowych. W sprawozdaniu finansowym Emitenta będą ujęte w pozycji "koszty finansowe" . Obligacje Serii E 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 marca 2015 r.,
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 marca 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2015 roku. 2. Data przydziału obligacji: Przydział obligacji na okaziciela serii E został dokonany w dniu 10 kwietnia 2015 r. 3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: do 1.200 szt. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Warunki oferty nie przewidywały podziału na transze. Redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.200 szt. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1000,00 zł każda. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 1 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów
o subemisję: W związki z ofertą obligacji serii E emitent nie zawarł żadnych umów o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 72.000,00 zł. w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 72.000,00 zł b) wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:0,00 zł d) promocji oferty 0,00 zł. W księgach rachunkowych Emitenta koszty te zaklasyfikowano do kosztów finansowych. W sprawozdaniu finansowym Emitenta będą ujęte w pozycji "koszty finansowe" . Podstawa prawna: §4 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i4wd

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Betka Prezes Zarządu
Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i4wd

Podziel się opinią

Share
d15i4wd
d15i4wd