Trwa ładowanie...
d3ahh58
espi

GRUPA LOTOS - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu ...

GRUPA LOTOS - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28.11.2012r. (40/2012)

Share
d3ahh58
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-28
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28.11.2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ Grupy LOTOS w dniu 28.11.2012r. wraz z informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
uchwaly NWZ Grupa LOTOS S.A. 28.11.2012.pdf Uchwały powzięte przez NWZ Grupy LOTOS S.A. 28.11.2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ahh58

| | | GRUPA LOTOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-718 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Elbląska | | 135 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 3087111 | | 058 3018838 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lotos@grupalotos.pl | | www.lotos.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830000960 | | 190541636 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2012-11-28 Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ahh58

Podziel się opinią

Share
d3ahh58
d3ahh58