Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach (20/2013)

GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach (20/2013)
Share
d1uem3r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA NOKAUT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 13 września 2013 roku zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku od Pana Michała Jaskólskiego ? Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Nokaut S.A. Pierwsze z nich dotyczy zbycia przez Pana Michała Jaskólskiego w wyniku przeprowadzonych transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach od 3 czerwca do 9 września 2013 roku 92 174 akcji spółki Grupa Nokaut S.A. po średniej cenie 2,84 zł, w tym: - w dniu 3 czerwca 2013 roku zbyto 1 akcję Emitenta po cenie 5,00 zł za jedną akcję, - w dniu 4 czerwca 2013 roku zbyto 1 akcję Emitenta po cenie 5,00 zł za jedną akcję, - w dniu 5 czerwca 2013 roku zbyto 1 akcję Emitenta po cenie 5,00 zł za jedną akcję, - w dniu 27 czerwca 2013 roku zbyto 2125 akcji Emitenta po cenie 4,19 zł za jedną akcję, - w dniu 28 czerwca 2013 roku zbyto 46 akcji Emitenta po cenie 4,00 zł za jedną akcję, - w dniu 9 września 2013 roku zbyto 90 000
akcji Emitenta po cenie 2,81 zł za jedną akcję. Wskazane transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym, w trybie sesji zwykłej. Ponadto osoba obowiązana poinformowała, że Michał Jaskólski przed ww. zbyciem akcji posiadał 264 856 sztuk akcji, co stanowiło 3,50 % głosów z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Stan posiadania po dokonanych transakcjach wynosi 172 682 sztuk akcji, co stanowi 2,3% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Drugie zawiadomienie dotyczy zbycia przez spółkę Calvin Management Ltd. ? bezpośrednio kontrolowanej przez pana Michała Jaskólskiego ? 50 000 akcji zwykłych na okaziciela w dniu 13 września 2013 roku za średnią cenę 2,48 złotych. Wskazane transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trakcie sesji zwykłej. Ponadto osoba obowiązana poinformowała, że stan posiadania Calvin Management Ltd. przed ww. zbyciem akcji wynosił 2 190 000 sztuk akcji, co stanowiło 28,95% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki. Stan posiadania Calvin Management Ltd. po dokonanych transakcjach wynosi 2 140 000 sztuk akcji, co stanowi 28,29% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Osoba obowiązana wyraziła zgodę na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach na akcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA NOKAUT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8 bud. B
(ulica) (numer)
58 58 58 900 58 662 03 45
(telefon) (fax)
inwestorzy@nokaut.pl www.grupanokaut.pl
(e-mail) (www)
586 216 38 72 220170588
(NIP) (REGON)
d1uem3r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu
2013-09-13 Sławomir Topczewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r