Trwa ładowanie...
d2sn9d2
d2sn9d2
espi

GRUPA NOKAUT S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (19/2013)

GRUPA NOKAUT S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (19/2013)
Share
d2sn9d2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA NOKAUT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacja Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka" "Emitent") informuje, iż w dniu 25 lipca 2013 Pan Wojciech Czernecki ? Prezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia sprawowanej funkcji ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2013 r. W rezygnacji Pan Wojciech Czernecki nie podał powodów swojej decyzji, zaznaczył jednak, iż ma zamiar nadal wspierać Spółkę w obszarze strategii i działalności inwestycyjnej. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Panu Sławomirowi Topczewskiemu, sprawującemu obecnie funkcję Członka Zarządu Spółki. Ponadto Zarząd Spółki podejmie odpowiednie kroki celem zwołania zgodnie z właściwymi przepisami prawa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które będzie miało na celu zmiany w Radzie Nadzorczej. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA NOKAUT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8 bud. B
(ulica) (numer)
58 58 58 900 58 662 03 45
(telefon) (fax)
inwestorzy@nokaut.pl www.grupanokaut.pl
(e-mail) (www)
586 216 38 72 220170588
(NIP) (REGON)
d2sn9d2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2013-07-26 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu
2013-07-26 Sławomir Topczewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sn9d2

Podziel się opinią

Share
d2sn9d2
d2sn9d2