Trwa ładowanie...
d93x1tq

GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBI...

GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (3/2012)

Share
d93x1tq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A.
Temat
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W dniu 02 kwietnia 2012 roku Zarząd Grupy Prawno - Finansowej CAUSA S.A. otrzymał informację od jednego z głównych akcjonariuszy spółki w myśl art.69 ust.2 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, o zbyciu akcji dających ponad 1% ogólnej liczby głosów na WZ. Równocześnie w sprawie tej samej transakcji Zarząd Grupy Prawno - Finansowej CAUSA S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 02.04.2012 r. od Prezesa Zarządu Emitenta sporządzonego w dniu 30.03.2012 r. we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o dokonaniu transakcji zbycia akcji Grupy Prawno - Finansowej CAUSA S.A. przez podmiot dominujący Grupę Prawno - Finansową CAUSA Sp. z o.o. W załączeniu Zarząd przedstawia zawiadomienia otrzymane od Prezesa Zarządu Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie z art. 70 pkt 1 GPF CAUSA z dnia 02.04.2012 r..pdf
Informacje na podstawie art. 160 otrzymana w dniu 02.04.2012 r.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d93x1tq

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Piotr Szalbierz Prezes Zarządu
2012-04-02 Janusz Piejko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d93x1tq

Podziel się opinią

Share
d93x1tq
d93x1tq