Trwa ładowanie...
d3dhgv5
d3dhgv5
espi

GRUPA RECYKL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S....

GRUPA RECYKL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 11 lipca 2013 roku (4/2013)
Share
d3dhgv5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA RECYKL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 11 lipca 2013 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 § 1 KSH, Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 lipca 2013 roku, które odbędzie się w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 28, w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9.00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.gruparecykl.pl Podstawa prawna: art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekty uchwał Osoby reprezentujące spółkę: ?Roman Stachowiak ? Prezes Zarządu ?Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ Grupa Recykl SA - 2013.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ zwz 11 07 2013.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA RECYKL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-100 Srem
(kod pocztowy) (miejscowość)
Letnia 3
(ulica) (numer)
61 281 00 41 61 282 82 49
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
778-147-26-82
(NIP) (REGON)
d3dhgv5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Roman Stachowiak Prezes Zarządu
2013-06-12 Maciej Jasiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dhgv5

Podziel się opinią

Share
d3dhgv5
d3dhgv5